Friday , April 25 2014
سریال های در حال آماده سازی


دانلود سریال حریم سلطان تا قسمت 262

دانلود سريال حريم سلطاندانلود سريال حريم سلطان  با کيفيت عالي و دوبله فارسي

اطالاعات کامل: IMDb
تعداد فصل ها : 3
فصل تعداد قسمت ها : 350
امتياز: 6/6
ژانر:رمان تاريخي
کيفيت تصوير : عالي HD
زبان:دوبله فارسي
سال ساخت : 2011
وضيعت پخش: در حال پخش
وضيعت سريال : تا قسمت 262

خلاصه داستان: نام اصلي سريال (سده ي باشکوه) به دوران سلطنت سلطان سليمان قانوني اشاره دارد و اين مجموعه ي تلويزيوني، توطئه‌ها و دسيسه‌هايي که در حرمسرا و دربار او روي مي‌داد را به تصوير مي‌کشاند. جزئيات اکثر حوادث و اتفاقاتي که در سريال روي مي‌دهد، واقعيت ندارد اما کليت حوادث، واقعيت تاريخي دارد

pay logo

 قسمت 01 | Firedrive

قسمت 02 | Firedrive

قسمت 03 | Firedrive

قسمت 04 | Firedrive

قسمت 05 | Firedrive

قسمت 06 | Firedrive

قسمت 07 | Firedrive

قسمت 08 | Firedrive

قسمت 09 | Firedrive

قسمت 10 | Firedrive

قسمت 11 | Firedrive

قسمت 12 | Firedrive

قسمت 13 | Firedrive

قسمت 14 | Firedrive

قسمت 15 | Firedrive

قسمت 16 | Firedrive

قسمت 17 | Firedrive

قسمت 18 | Firedrive

قسمت 19 | Firedrive

قسمت 20 | Firedrive

قسمت 21 | Firedrive

قسمت 22 | Firedrive

قسمت 23 | Firedrive

قسمت 24 | Firedrive

قسمت 25 | Firedrive

قسمت 26 | Firedrive

قسمت 27 | Firedrive

قسمت 28 | Firedrive

قسمت 29 | Firedrive

قسمت 30 | Firedrive

قسمت 31 | Firedrive

قسمت 32 | Firedrive

قسمت 33 | Firedrive

قسمت 34 | Firedrive

قسمت 35 | Firedrive

قسمت 36 | Firedrive

قسمت 37 | Firedrive

قسمت 38 | Firedrive

قسمت 39 | Firedrive

قسمت 40 | Firedrive

قسمت 41 | Firedrive

قسمت 42 | Firedrive

قسمت 43 | Firedrive

قسمت 44 | Firedrive

قسمت 45 | Firedrive

قسمت 46 | Firedrive

قسمت 47 | Firedrive

قسمت 48 | Firedrive

قسمت 49 | Firedrive

قسمت 50 | Firedrive

قسمت 51 | Firedrive

قسمت 52 | Firedrive

قسمت 53 | Firedrive

قسمت 54 | Firedrive

قسمت 55 | Firedrive

قسمت 56 | Firedrive

قسمت 57 | Firedrive

قسمت 58 | Firedrive

قسمت 59 | Firedrive

قسمت 60 | Firedrive

قسمت 61 | Firedrive

قسمت 62 | Firedrive

قسمت 63 | Firedrive

قسمت 64 | Firedrive

قسمت 65 | Firedrive

قسمت 66 | Firedrive

قسمت 67 | Firedrive

قسمت 68 | Firedrive

قسمت 69 | Firedrive

قسمت 70 | Firedrive

قسمت 71 | Firedrive

قسمت 72 | Firedrive

قسمت 73 | Firedrive

قسمت 74 | Firedrive

قسمت 75 | Firedrive

قسمت 76 | Firedrive

قسمت 77 | Firedrive

قسمت 78 | Firedrive

قسمت 79 | Firedrive

قسمت 80 | Firedrive

قسمت 81 | Firedrive

قسمت 82 | Firedrive

قسمت 83 | Firedrive

قسمت 84 | Firedrive

قسمت 85 | Firedrive

قسمت 86 | Firedrive

قسمت 87 | Firedrive

قسمت 88 | Firedrive

قسمت 89 | Firedrive

قسمت 90 | Firedrive

قسمت 91 | Firedrive

قسمت 92 | Firedrive

قسمت 93 | Firedrive

قسمت 94 | Firedrive

قسمت 95 | Firedrive

قسمت 96 | Firedrive

قسمت 97 | Firedrive

قسمت 98 | Firedrive

قسمت 99 | Firedrive

قسمت 100 | Firedrive

قسمت 101 | Firedrive

قسمت 102 | Firedrive

قسمت 103 | Firedrive

قسمت 104 | Firedrive

قسمت 105 | Firedrive

قسمت 106 | Firedrive

قسمت 107 | Firedrive

قسمت 108 | Firedrive

قسمت 109 | Firedrive

قسمت 110 | Firedrive

قسمت 111 | Firedrive

قسمت 112 | Firedrive

قسمت 113 | Firedrive

قسمت 114 | Firedrive

قسمت 115 | Firedrive

قسمت 116 | Firedrive

قسمت 117 | Firedrive

قسمت 118 | Firedrive

قسمت 119 | Firedrive

قسمت 120 | Firedrive

قسمت 121 | Firedrive

قسمت 122 | Firedrive

قسمت 123 | Firedrive

قسمت 124 | Firedrive

قسمت 125 | Firedrive

قسمت 126 | Firedrive

قسمت 127 | Firedrive

قسمت 128 | Firedrive

قسمت 129 | Firedrive

قسمت 130 | Firedrive

قسمت 131 | Firedrive

قسمت 132 | Firedrive

قسمت 133 | Firedrive

قسمت 134 | Firedrive

قسمت 135 | Firedrive

قسمت 136 | Firedrive

قسمت 137 | Firedrive

قسمت 138 | Firedrive

قسمت 139 | Firedrive

قسمت 140 | Firedrive

قسمت 141 | Firedrive

قسمت 142 | Firedrive

قسمت 143 | Firedrive

قسمت 144 | Firedrive

قسمت 145 | Firedrive

قسمت 146 | Firedrive

قسمت 147 | Firedrive

قسمت 148 | Firedrive

قسمت 149 | Firedrive

قسمت 150 | Firedrive

قسمت 151 | Firedrive

قسمت 152 | Firedrive

قسمت 153 | Firedrive

قسمت 154 | Firedrive

قسمت 155 | Firedrive

قسمت 156 | Firedrive

قسمت 157 | Firedrive

قسمت 158 | Firedrive

قسمت 159 | Firedrive

قسمت 160 | Firedrive

قسمت 161 | Firedrive

قسمت 162 | Firedrive

قسمت 163 | Firedrive

قسمت 164 | Firedrive

قسمت 165 | Firedrive

قسمت 166 | Firedrive

قسمت 167 | Firedrive

قسمت 168 | Firedrive

قسمت 169 | Firedrive

قسمت 170 | Firedrive

قسمت 171 | Firedrive

قسمت 172 | Firedrive

قسمت 173 | Firedrive

قسمت 174 | Firedrive

قسمت 175 | Firedrive

قسمت 176 | Firedrive

قسمت 177 | Firedrive

قسمت 178 | Firedrive

قسمت 179 | Firedrive

قسمت 180 | Firedrive

قسمت 181 | Firedrive

قسمت 182 | Firedrive

قسمت 183 | Firedrive

قسمت 184 | Firedrive

قسمت 185 | Firedrive

قسمت 186 | Firedrive

قسمت 187 | Firedrive

قسمت 188 | Firedrive

قسمت 189 | Firedrive

قسمت 190 | Firedrive

قسمت 191 | Firedrive

قسمت 192 | Firedrive

قسمت 193 | Firedrive

قسمت 194 | Firedrive

قسمت 195 | Firedrive

قسمت 196 | Firedrive

قسمت 197 | Firedrive

قسمت 198 | Firedrive

قسمت 199 | Firedrive

قسمت 200 | Firedrive

قسمت 201 | Firedrive

قسمت 202 | Firedrive

قسمت 203 | Firedrive

قسمت 204 | Firedrive

قسمت 205 | Firedrive

قسمت 206 | Firedrive

قسمت 207 | Firedrive

قسمت 208 | Firedrive

قسمت 209 | Firedrive

قسمت 210 | Firedrive

قسمت 211 | Firedrive

قسمت 212 | Firedrive

قسمت 213 | Firedrive

قسمت 214 | Firedrive

قسمت 215 | Firedrive

قسمت 216 | Firedrive

قسمت 217 | Firedrive

قسمت 218 | Firedrive

قسمت 219 | Firedrive

قسمت 220 | Firedrive

قسمت 221 | Firedrive

قسمت 222 | Firedrive

قسمت 223 | Firedrive

قسمت 224 | Firedrive

قسمت 225 | Firedrive

قسمت 226 | Firedrive

قسمت 227 | Firedrive

قسمت 228 | Firedrive

قسمت 229 | Firedrive

قسمت 230 | Firedrive

قسمت 231 | Firedrive

قسمت 232 | Firedrive

قسمت 233 | Firedrive

قسمت 234 | Firedrive

قسمت 235 | Firedrive

قسمت 236 | Firedrive

قسمت 237 | Firedrive

قسمت 238 | Firedrive

قسمت 239 | Firedrive

قسمت 240 | Firedrive

قسمت 241 | Firedrive

قسمت 242 | Firedrive

قسمت 243 | Firedrive

قسمت 244 | Firedrive

قسمت 245 | Firedrive

قسمت 246 | Firedrive

قسمت 247 | Firedrive

قسمت 248 | Firedrive

قسمت 249 | Firedrive

قسمت 250 | Firedrive

قسمت 251 | Firedrive

قسمت 252 | Firedrive

قسمت 253 | Firedrive

قسمت 254 | Firedrive

قسمت 255 | Firedrive

قسمت 256 | Firedrive

قسمت 257 | Firedrive

قسمت 258 | Firedrive

قسمت 259 | Firedrive

قسمت 260 | Firedrive

قسمت 261 | Firedrive

قسمت 262 | Firedrive

pay logo

403 نظر

 1. سلام و درود به سایته خوبتون .واقعا خیلی ممنون بابت فیلم هایی ک روی سایت قرار میدید

 2. با سلام خدمت مدریت سایت

  من تازه با سایت اشنا شدم. بسیار به روز و متفاوت هستید. امیدوارم موفق و مستدام باشید

  با تشکر

 3. سلام … قسمت 258 مشكل داره اين اخطار رو ميده This file is temporarily unavailable due to maintenance. Please try again in a few minutes. … لطفا اديت كنيد تا دانلود كنيم .. خيلي ممنون

  • در مورد برخی از قسمت های سریال ها ممکن است با ارور زیر مواجه شوید متن پیغام و به صورت ترجمه شده :
   This file is temporarily unavailable due to maintenance. Please try again in a few minutes.
   این فایل به طور موقت در دسترس نیست به دلیل تعمیر و نگهداری. لطفا پس از چند دقیقه دوباره تلاش کنید.

 4. سلام مدیر عزیز.خسته نباشی
  سوالی دارم ازت
  اماده سازی یک قسمت برای دانلود و قرار گرفتن ان در سایت چقدر طول میکشه؟؟
  مرسی از زحماتت

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>